Văn bản/Hướng dẫn Sở GD&ĐT
Thông báo tạm dừng bảo trì hệ thống dự kiến từ 21h00 Thứ 6, ngày 12/01/2024 đến hết 24h Chủ Nhật, ngày 14/01/2024.